GENERALFORSAMLING 2021

OBS – Covid-19 udsættelse

Kære medlem af HVFC

Vedhæftet finder du indkaldelse til generalforsamling, som skulle have fundet sted 25. januar 2021. Under hensyn til det gældende forsamlingsforbud som står til udløb den 28. februar og vores ønske om afholdelse af et fysisk møde, håber vi på forståelse og accept af, at vi flytter generalforsamlingen til 1. marts. Vi er klar over, at der i vedtægterne står, at generalforsamling skal være afholdt inden udgangen af januar måned, men at den aktuelle epidemi betyder, at sund fornuft går forud for overholdelse af formalia. Skulle der være nogen, som mener, at vi skal gennemføre generalforsamling inden udgangen af januar måned, hører jeg gerne om det hurtigst muligt, ellers vil jeg betragte denne orientering som accepteret.
Som bekendt stopper Leif Metzchen fra nytår med at påsætte kampe for DBU og ligeledes for dommerklubben. Jeg vil gerne takke Leif for den store opgave, han har løst gennem mange år, og ikke mindst det gode humør og lune, som kendetegner Leif. Denne ændring betyder, at Jørgen Sørensen fremover får ansvaret for at påsætte DGI kampe samt kampe for Dansk Firmaidræt. Når vi kommer ind i det nye år, vil der komme nærmere information ud herom.
Som mange af jer sikkert har bemærket, så er der ændret betragteligt i sammensætningen af DFU´s bestyrelse. Det vil føre for vidt at skrive, hvorfor det er endt sådan, men til generalforsamlingen vil jeg forsøge at give en beskrivelse af det forløb, som der har været. Set med lokale øjne så blev Carsten Bachmann valgt til den nye bestyrelse, hvilket vi er særdeles tilfredse med.
Glædelig jul og godt nytår til alle.

Venlig hilsen
Thomas Birch
Formand

Mandag den 1. marts UDSAT 2021 kl. 19.00

1. Valg af dirigent          

2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed.

3. Dommerpåsætter aflægger beretning.

4. Udvalgsformændene aflægger beretning

                                               – udviklerudvalg

                                               – instruktørudvalg

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af medlemskontingent og kampgebyr.

8. Valg                                                                          

                                  a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

                                      Formand (Thomas Birch villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Jens Ole Mehl villig til genvalg)

                                  c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (gælder for et år)

                                  d. Valg af 2 revisorer (gælder for et år)          

                                  e. Valg af 1 revisorsuppleant (gælder for et år)

9. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...