GENERALFORSAMLING 2021

Mandag den 25. januar 2021 kl. 19.00

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed

3. Dommerpåsætter aflægger beretning

4. Udvalgsformændene aflægger beretning:

                  – udviklerudvalg

                  – instruktørudvalg

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af medlemskontingent og kampgebyr

8. Valg:                                                                          

                  a. Valg af formand.

                  b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

                  c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (gælder for et år)

                  d. Valg af 2 revisorer (gælder for et år)

                  e. Valg af 1 revisorsuppleant (gælder for et år)

9. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *