Generalforsamling 2021

Af hensyn til en forsvarlig afvikling af generalforsamling (covid-19) kræves der forevisning af gyldig coronapas ved indgangen. Samtidig vil jeg (formanden) gerne anmode om en tilmelding af hensyn til lokalestørrelse og bestilling af mad senest 1. august. Hvis det bliver nødvendigt at flytte lokaliteten på grund af mange tilmeldinger, vil det […]