Møder

Mødested: Vestjydsk Fritidscenter

Tidspunkt: 19.00 – 21.00 (Medmindre andet er angivet nedenfor)

Indendørs teori:

Torsdag 3. oktober 2019 eller mandag 7. oktober 2019

KUN FOR UDVIKLERE Indplaceringsmøde:

Tirsdag 19. november

Generalforsamling:

Mandag 20. januar

OBLIGATORISK teori – ALLE SKAL MELDE SIG TIL:

Mandag 3. februar 2020 eller torsdag 27. februar 2020

Tidspunktet er 18.30 – 21.30

Teori på rullebane (træning for dommere, der skal til test):

Onsdag 4. marts 2020

TEST – TEST – TEST (besked om tidspunkt kommer pr. mail):

Søndag 8. marts 2020

Fysisk test skal gennemføres af: S3 og højere, Linjedommere og dommere over 70 år.

Teoretisk test skal KUN gennemføres af dommerudviklere (og NYoprykkede S3 dommere – dem har vi ingen af)

Mandag 23. marts 2020

Henrik N. Kragh holder et oplæg om sin tid som dommer i superligaen med tilhørende anekdoter og om arbejdet som eliteudvikler. Herunder hvilke egenskaber man forsøger at styrke og fremme hos elitedommerne.