Møder

Mødested: Vestjydsk Fritidscenter

Tidspunkt: 19.00 – 21.00 (Medmindre andet er angivet nedenfor)

Test lørdag 6/3-2021 i Vestjydsk Fritidscenter

Kl. 9.00 Fysisk test for DS, JS & S1 (yo-yo 15.8)

Kl. 9.30 Fysisk test for S3 (yo-yo 14.2 eller 2000m på 12 min.)

Kl. 9.30 Fysisk test for LD (yo-yo 14.2 eller 2000m på 12 min.)

Kl. 10.00 Teoretisk test

For S4 og ned er der ingen testkrav

Testen foretages af det regionale dommerudvalg, og kan efter aftale bestås i regionens andre dommerklubber. HUSK tilmelding via fokus, når dette bliver muligt.

Ekstra TEORI – tilbud (1/3-2021)

kl. 19.00 i Vestjydsk Fritidscenter i Ulfborg

Teori på rullebane for klubbens dommere og udviklere der skal til teoretisk test og vil sikre sig et godt lovmæssigt udgangspunkt.

Bliv skarp på at bruge fodboldlovens ord i din dommergerning.

GENERALFORSAMLING

Mandag den 25. januar 2021 kl. 19.00

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed

3. Dommerpåsætter aflægger beretning

4. Udvalgsformændene aflægger beretning:

                  – udviklerudvalg

                  – instruktørudvalg

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af medlemskontingent og kampgebyr

8. Valg:                                                                          

                  a. Valg af formand.

                  b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

                  c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (gælder for et år)

                  d. Valg af 2 revisorer (gælder for et år)

                  e. Valg af 1 revisorsuppleant (gælder for et år)

9. Eventuelt

Indefodbold 20/21 (19. eller 21. oktober kl. 20.00 – 21.00)

– webinar (IKKE for nye indendørsdommere):

Tilmelding ved at trykke HER.

Indendørs teori 2019:

Torsdag 3. oktober 2019 eller mandag 7. oktober 2019

KUN FOR UDVIKLERE Indplaceringsmøde:

Tirsdag 19. november

Generalforsamling:

Mandag 20. januar

OBLIGATORISK teori – ALLE SKAL MELDE SIG TIL:

Mandag 3. februar 2020 eller torsdag 27. februar 2020

Tidspunktet er 18.30 – 21.30

Teori på rullebane (træning for dommere, der skal til test):

Onsdag 4. marts 2020

TEST – TEST – TEST (besked om tidspunkt kommer pr. mail):

Søndag 8. marts 2020

Fysisk test skal gennemføres af: S3 og højere, Linjedommere og dommere over 70 år.

Teoretisk test skal KUN gennemføres af dommerudviklere (og NYoprykkede S3 dommere – dem har vi ingen af)

Mandag 23. marts 2020

Henrik N. Kragh holder et oplæg om sin tid som dommer i superligaen med tilhørende anekdoter og om arbejdet som eliteudvikler. Herunder hvilke egenskaber man forsøger at styrke og fremme hos elitedommerne.