Bestyrelsen

Formand:

Thomas Birch

Email: thomasbirch7@gmail.com

Tlf.: 23962301

Næstformand:

Afventer konstituering

Kasserer:

Peer Kirk

Sekretær:

Afventer konstituering

Bestyrelsesmedlem:

Steen Madsen

Elmer Nørgaard

Jens Ø Poulsen