Testkrav

Der bliver afholdt fysisk test for Serie 3-dommere og opefter, samt for alle linjedommere.

Sådan foregår YoYo-testen

YoYo-testen bliver gennemført i en idrætshal med en opstillet bane på 20 meter.

Afløbsområdet afsættes i start-enden, og man skal bevæge sig hele vejen frem og tilbage i afløbsområdet i ”pausetiden”.

Man behøver ikke passere stregen/linjen ved vendepunktet, men den skal berøres.

Ved sidste løb skal minimum halvdelen af distancen være tilbagelagt for at bestå. Man kan altså godt dumpe uden først at have modtaget advarsler.

Første gang man ikke har kontakt med linjen når ”beepet” lyder, bliver der givet en advarsel – og anden gang det sker, er man dumpet.

Der kan gives to advarsler i samme gennemløb – eks. ved tyvstart på 14.8 og for sent ind på 14.8

Retningslinjer for afvikling af fysisk test

  • En dommer får to ”fulde” forsøg til at bestå løbetesten. Bliver man skadet i ét af de to forsøg, får man endnu en mulighed.
  • Det er altid testresultatet fra den sidst gennemførte test der er gældende, og derved bestemmende for dommerens indplacering.
  • Ved skade, orlov, etc. kan en dommer, inden for et år, få lov at gennemføre en løbetest, og derved bevare muligheden for at fastholde sin indplacering i op til et år.
  • En dommer kan ikke kombinere cooper og yoyo-testen. Man skal vælge hvilken testform man ønsker at løbe.
  • Dommere der rykker op i en ”testkrævende” række til efterårssæsonen skal bestå løbetest inden dommeren kan få tildelt kampe i den nye række.
  • Såfremt man vælger Coopertesten skal man løbe i alle 12 minutter selvom man har løbet de krævede antal meter på kortere tid. Testen er først bestået når man har løbet i hele 12 minutter OG har løbet de krævede antal meter.
  • Det er tilladt at en anden dommer/kollega løber ved siden af og coacher/motiverer
  • Kontrollanter til løbetest skal som udgangspunkt ikke være fra den afholdende dommerklub. Påsætning af kontrollanter koordineres i dommerområdet.
  • I særtilfælde kan dommerområdeformanden foretage en individuel vurdering af dommerens situation og beslutte om retningslinjerne kan/skal fraviges.